1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

 

 

 

ثبت طرح صنعتی معمولا شکل ظاهری کالا را توصیف می نماید .لیکن در زبان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی ویژگی های مرتبط به شکل و ساختار، نقش و تزئینات به کار رفته اشاره دارد که در کالا به واسطه یک فرایند صنعتی ایجاد می گردد. به عبارتی طرح صنعتی تشکیل شده از:

  1.  خصیصه های سه بعدی مانند ظاهر کالا
  2.  خصیصه های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگ ها
  3.  ترکیبی از ویژگی های دوبعدی و سه بعدی

 

 

ثبت طرح صنعتی در طیف وسیعی از محصولات صنعتی و صنایع دستی استفاده می گردد. ابزار فنی ، تجهیزات پزشکی ، ساعت ها، جواهرات، کالاهای لوکس، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشینهای سواری ، طرح های نساجی و غیره همه به عنوان طرح صنعتی می توانند بیان گردند.

 

 

 

ثبت طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن میدهد؟

 

 

ثبت طرح صنعتی باگر بصورت قانونی به ثبت برسد می تواند حق انحصاری به مالک آن دهد بگونه ای که از کپی برداری غیرمجاز یا تقلید جلوگیری به عمل می آورد. حق ثبت صنعتی موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش کالا و محصولی که طرح در آن بکارگیری شده است منع گردند. قانون و عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را بیان می نمایده ماده ۲۸ قانون جمهوری اسلامی ایران درحمایت از اختراعات، طرح صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب ۱۳۸۶ بیان می نماید:

  •  بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
  •  بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده  سآیتم هایی همچون اخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی می باشد.
  •  مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید. 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com