1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

ثبت شرکت خارجی - ثبت شعبه- ثبت نمایندگی

 

 

 

 

 

ثبت شعبه

  

 

ثبت شرکت خارجی ، ثبت شعبه  و همچنین ثبت نمایندگی برای شرکت هایی که می خواهند کسب وکار خود را در سطح گسترده تری اعمال نمایند اجرا می گردد. ثبت شعبه می تواند یکی دیگر از واحدهای فروش و خدمات دهی شرکت باشد که در فاصله مکانی متفاوتی از شرکت اصلی ایجاد می گردد. مسئولیت حقوقی در واقع بر عهده شرکت اصلی ( شرکت مادر ) بوده است و شعبات حدود اختیارات لازمه را ندارند.

 

 

 

 

ثبت شرکت خارجی

 

 

در ثبت شرکت خارجی، شخصیت حقوی و حقیقی شرکت در ایران وجود دارد و براساس برخی قراردادها و شرح وظایف ، برخی موضوعات در شرکت خارجی تنظیم می گردد و بر عهده شرکت خارجی قرار داده می شود.  در ثبت نمایندگی مسئولیت حقوقی در عهده خود نماینده می باشد و بنابراین در ثبت نمایندگی برای نماینده شخصیت مستقل تعریف می گردد.

 

 

 

 

 

 

مدارک برای ثبت شرکت خارجی

  1.  ارائه گواهی ثبت شرکت خارجی
  2.  تهیه اساسنامه شرکت
  3. ارائه آخرین تغییرات شرکت اصلی (اگر صورت گرفته باشد)
  4.  ارائه آخرین بیلان مالی (گزارش مالی) تایید شده شرکت
  5.  قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
  6.  ارئاه کپی شناسنامه و کارت ملی (شخص حقیقی ) کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی ، اساسنامه - آخرین تغییرات 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com