1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

شخصیت حقوقی

 

 

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

 

  

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت برای انجام امور تجاری می باشد که تشکیل این نوع شرکت به تشریفات گسترده که برای ثبت شرکت سهامی تنظیم می گردد نیاز ندارد. وجود دو نفر شریک که سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را در این میان گذاشته اند تا اقدام به ثبت شرکت نمایند کافی می باشد. وجود عبارت با مسئولیت محدود در نام شرکت الزامی می باشد در غیرا اینصورت از نظر اشخاص ثالث یک شرکت تضامنی تلقی می گردد و قوانین و مقررات این نوع شرکت ها بر آنها تحمیل می گردد. براساس ماده 95 قانون تجارت «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد داشت با این اوصاف نام شرکت می تواند هر نامی باشد مشروط بر اینکه نام هیچ یک از شرکا نباشد.  البته نظر برخی بدین است که علاوه بر کلمه با مسئولیت محدود می بایست میزان سرمایه  شرکت نیز قید شود. این امر در قوانین تجارت کشورهایی مانند فرانسه اجرا می گردد. ».   

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com