1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

تعریف

شرکت با مسئولیت محدود

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به منظور وقاصد امور تجاری تشکیل می گردد و هر یک از شرکاء به اندازه میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تهعدات خود می باشند. (م۹۴ ق ت) . همچنین مورد دیگر در خصوص نام شرکت با مسئولیت محدود این می باشد که در نام شرکت می بایست عنوان با مسئولیت محدود بیان گردد و همچنین در نام شرکت نبایست نام هیچ یک از شرکاء آورده شده باشد که در اینصورت و با آوردن اسن شریک در نام شرکت ، اشخاص ثالث حکم شریک را به عنوان شرکت تضامنی خواهند دانست.(م ۹۵ ق ت).

 

 

 

 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com