1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

 

 

ثبت شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که از تعدادی سهام دار که با حداقل سرمایه 1،000،000 ریال می توانند شرکت را تاسیس نمایندکه سرمایه به سهام تقسیم می شود و مسئولیت هریک از سهام داران محدودبه مبلغ اسمی آنها سرمایه شرکت به وسیله موسسین تامین می گردد.

 

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد. 2 نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای هیات مدیره رسیده باشد. دو نسخه اظهارنامه با امضای کلیه سهام داران دونسخه اساسنامه با امضای کلیه سهام داران مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده و سوء پیشینه برای کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان فیش بانکی مبنی بر پرداخت 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا حساب باز کرده است  در صورت نیاز به مجوز از سوی کارشناس ثبتی در مورد موضوع فعالیت ، نام شرکت و غیره ....

 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com