1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

تغییرات و تصمیمات شرکت

ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت

 

 ثبت تغیرات و تصمیمات شرکت ایتمی است که در برای ثبت تحولات درون شرکتی تنظیم می گردد. اساسا تغییرات درون شرکت در سه حالت تنظیم می شود.

 

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده
  • و یا جلسات هیئت مدیره

 

 

اگر بخواهیم تفاوت میان مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده را بیان نماییم می بایست بگوییم که مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل می گردد و این در حالی است که که اگر مجمع در ماه های دیگر ایجاد گردد بطور فوق العاده تنطیم می گردد. این دو مجمع سطح اختیارات متفاوتی را دارا می باشند که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت..

 

 


اختیارات مجمع عمومی فوق العاده


1. افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت
2. انحلال شرکت
3. تغییر در اساسنامه  به صورت : تغییر نام شرکت – تغییر آدرس شرکت– افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت– تغییر موضوع کسب وکار در زمینه فعالیت – تبدیل سهام به با نام و بی نام – تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر موارد که مطابق با قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر داد.

 


اختیارات مجمع عمومی عادی


در خصوص اختیارات مجمع عمومی عادی مواردی می باشند که در سطح اختیاراات این مجمع نمی باشد. این موارد عبارت اند از: تعیین اعضاء هیئت مدیره ، بازرسین – تصویب بیلان مالی – تعیین پاداش مدیران و غیره

 

 

 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com