1 01 88646492 (021)
2 01 88646492 (021)
3 01 0037815 (0912)
ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شعب

ثبت شعب و نمایندگی

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 14

ثبت برند

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

pic 133

  ثبت شرکت در مناطق آزاد

توضیحات در مورد این قسمت

اطلاعات بیشتر

اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی و دفاتر پلمپ

 

 

 

اخذ کد اقتصادی

 

اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی و دفاتر پلمپ برای امور بازرگانی و تجاری شرکت ها ایجاد می گردد. پس از ثبت شرکت اگر تصمیم داشته باشید در مناقضات ، مزایدات ، قرارداد با شرکت های دولتی ، ایجاد حساب بانکی ، صدور فاکتور و دیگر موارد اقدام نمایید به کد اقتصادی نیازمند می باشید. از این رو پس از ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی امری ضروری تلقی می گردد

 

 

 

 

دفاتر پلمپ

 

با توجه به ماده 6 قانون تجارت برای شرکت های تجاری و بازرگانی ، روسای هر شرکت می بایست در هر سال دفتر شرکت خود را پلمپ نمایند در این راستا مراجعه به چهار دفتر: دفتر روزنامه ، دفتر دارایی ، دفتر کل ، دفتر کپیه ، وجود دارد که در این میان دفتر روزنامه و دفتر کل نیاز به پلپ دارند.نکته ای که در این میان مطرح می گردد این است که دفاتر هر سال می بایست تا پایان اسفند سال قبل پلمپ گردند و اقدامات لازمه در این راستا صورت پذیرد.همچنین نکته دیگری که می بایست در این میان بیان نمود این است که در سه ماه آخر سال به دلیل افزایش حجم کاری ، هزینه و مدت زمان پلم نیز افزایش می یابد و صاحبان شرکت ها می بایست این نکته را در نظر داشته باشند و سعی نمایند تا پایان آذر ماه دفتر خود را پلمپ نمایند.

 

 

ثبت شرکت, ثبت برند در گروه ثبتی پاسارگاد

sabtpasargad.com